Loan From Mobile – మొబైల్ సే లోన్ కైసే లే

Loan From Mobile : మొబైల్ సే లోన్ కైసే లే: కిసీ భీ బ్యాంక్ సే లోన్ లేనా కోయి ఆసన్ కమ్ నో థా సరి భగదౌద కరణీ పదతీ థా ఆప్తా కరణే ఫర్ స్టాప్ కాఫీ డేస్ తక్ ఇంతజర్ కర్నా హోతా హై.

దేఖా జాయే తో అజ్ కే సమయ బహుత్ సారే ఏసే వ్యవసాయం తథా సంఘటన కరనే మేం మదదా లే సాకేతే హైం లేకుండా, వ్యవసాయం గురించి సబసే అచ్చి బాత్ యహా హీ కి హై కీ మే ఇనా గర్ మే నేను నిన్ను కాను

మీ జానకరీకి ఒకసారి కోయి భీ జరూత్ హై హై, సిటీ లోన్ అపామ్ కమ్ బ్యాంక్‌లో మిల్తా హే అనుసర్ హాయ్ ఆప్కో యహా టైప్ పాపిస్ భీ కరానీ హోతీ హై అని టైప్ చేయండి.

అపని పరిస్థితి కోసం దోస్తోం హర వ్యక్తి ఇతి ఆ జాతి హే జహం పర్ హమాకో ఏక్ జమా పూజి కి జరూరత్ పదతీ ఎలా ఉంది హోతీ జబ్ హమారే పాస్ యః పూంజీ నహీం హోతీ హై టాబ్ హమ్ లోన్ ప్రాప్త కరణే కరాటే హైం జిన్ లుక్కో కె సాన్ లోన్ మలాటి ఉంది.

కానీ ఆజ్ కే సమయంలో జినాకో బ్యాంక్ ద్వారా ఇసాలియే వాహ్ మొబైల్ కోసం సారే ఎసె లాగ్ జారీయే హీ లోన్ ప్రాప్తా కరనే కి కోషిష్ కరాటే చాలా ఉంది, లోన్ అన లా కా కాయ్ లియా తియ్ర క్య జాయ పియ్ మాన.

మొబైల్ సే లోన్ కైసే లే – Loan From Mobile

యాది ఆపకో లాంబే సమయా సే లోన్ కి నీడ్ తే కేలీనా ఆపకో అభి తాకింది నేను ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఇయా గయా హే, బ్యాంకు ద్వారా కెలినా దోస్తోం యాది ఆపకో రుణం లేదు దియా గయా హే తో ఆపకో పరేషన్ హోనే కి కోయి భీ జరగదు.

Loan From Mobile

కొంకి అమపన్ బినా కి శానక్ కే బి లోన్ ప్రపత్ కర సకటే హై సునాకర్ అపకో అబకా హా భహక

PaySense: పర్సనల్ లోన్ యాప్

PaySense అనేది వ్యక్తిగత రుణ యాప్, బహుత్ సారే లాగ్ ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌కు సంబంధించిన MI. అవును ₹500000 వరకు రుణం అత్యవసర ప్రాప్ట్ కర్ లేథే ఉంది, దీనికి కారణం బహుత్ సారే లాగ్ మెనీ రహే నే క్యోంకీ అసనీ కే సాథ్ లోన్ ప్రాప్ట్ కర్ సాకేం.

ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ ద్వారా మీరు ప్రాంప్ట్ కి గై లోన్ 16% నుండి 36% బీచ్ వార్షికంగా పొందవచ్చు. 50 రూపాయలు (ఏపీ 50 రూ. 0000 టాకా లోన్ మీరు బినా కిసీ పరేషాని సామ్ పర్ హి వాపస్ కరణ హోగా కోసం అసని కోసం దరఖాస్తు చేస్తారు.

రుణాన్ని ప్రాంప్ట్ చేయడానికి PaySense ఎలా ఉంటుంది?

క్యోంకీ ఇసాకీ సస్తీ బజ్ దార్ హై.
మీరు చౌక EMI లను కూడా పొందుతారు.
ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో 2 నిమిషాల పాటు ఒంటరి శిఖరం లేదా రేసు ఉంటుంది.
కమ్ క్రెడిట్ కార్డ్ స్కోర్ వాలే లోగోమ్ కోసం భీ లోన్ యహమ్ పర్ ఉలభధా.
పేపర్‌లెస్ డాక్యుమెంటేషన్
ప్రాసెసింగ్ ఫీజు 2.5%.
PaySense నుండి లోన్ పొందడానికి అర్హత ప్రమాణాలు ఏమిటి?
హోనా చాహియే ఆప్కో భారత్ కా నివాసి.
మీ వయస్సు 18 సంవత్సరాలు
మీ వయస్సు 21 సంవత్సరాలు. 60 న
PaySense ద్వారా మొబైల్‌లో ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా ఉంటుంది?
మీ మొబైల్ ఫోన్‌లో PaySense యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.
మీరు మీరే రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు మరియు మీ పర్సనల్ లోన్ అర్హతను చెక్ చేసుకోవచ్చు.
మీరు ఇప్పుడు KYC ప్రక్రియ కోసం సిద్ధంగా ఉన్నారా?
ఉంది.
క్రెడిట్‌బై: ఫాస్ట్ పర్సనల్ లోన్
యాది మీరు ఉద్యోగం చేయలేరు ఇది ఆన్‌లైన్ జ్యాదా ఇస్తెమాల్ కియా జా రహా హై క్యోంకీ ఈ క్రెడిట్ బి యాప్ లోన్ ప్రాప్తా కర్నా బహుత్ హాయ్ ఆసన్ హై.

Creditbee లోన్ యాప్ ఫీచర్‌లు

దీని కోసం మీరు 10,000 నుండి 300000 వరకు చెల్లించాలి.
ప్లాట్‌ఫారమ్ సంవత్సరానికి 0% కాకపోయినా 29.95% వ్యాపార రేటును అందిస్తుంది.
చుకనే కా టైమ్ 3 మహినా సే లేకర్ 24 మహినా.
APR – 0 నుండి 70% వరకు ఉంటుంది.
ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ చాలా ఎక్కువ రుణ వితరణ రేటును కలిగి ఉంది.
ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ సులభమైన దరఖాస్తు ప్రక్రియను కలిగి ఉంది.
క్రెడిట్‌బీ సే లోన్ కోసం ఎటువంటి ప్రక్రియ లేదు.
భారత్‌కు నువ్వు రహానే వాలే హోనే చాహియే.
ఆపకీ ఉమ్రా కిస్ వర్షా సే ఊపర్ కి హోనీ చాహియే.
ఆపకీ సీతా మాసిక్ ఏ హోని చాహియే ॥
క్రెడిట్‌బీ నుండి రుణాన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి?
సబేసే పహలే ఆప్కో అప్నే మొబైల్ ఫోన్ క్రెడిట్ ద్వారా యాప్ డౌన్‌లోడ్ కరణ హోగా.
ఇప్పుడు కరణ హోగా ప్రతి సైన్ అప్ ప్లాట్‌ఫారమ్.
అబ్ ఆప్కో అపనా పిన్ కార్డ్ నంబర్ అప్‌లోడ్ కరణ హోగా మరియు అపాని అర్హత తనిఖీ కరణి.
KYC కరనే హోంగే కోసం పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి.
అబ్ అప్నీ లోన్ రాశి కో చునే.
మీ బ్యాంకు
ఇప్పుడు మీరు కూడా బదిలీ అయినవారే.

మొబైల్ కోసం అవసరమైన పత్రం సే లోన్ ప్రాంప్ట్ కరానే ?

యాది అపానే మొబైల్ సే ఉమెంట్ హోన్ తియ్యిప్పిల్ జిర్యార్ నియై నిండై

ఆధార్ కార్డు
పైన్ కార్డ్
వాహనం నడపడానికి చట్టబద్ధమైన అర్హత
పాస్పోర్ట్
బ్యాంకు ఖాతా
జీతం రుజువు
జీతం స్లిప్ (పిచ్‌లు 3 నెలలు)
బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్ (పిచ్లీ 3 నెలల క్రితం)
నిష్కర్ష
ఆపు దాన్ని

జీ జూరత్

లేకన్నా ఆప్కో యాహ్ సాంగ్ హోనా చాహియే కి జిస్ ప్లాట్‌ఫారమ్ మీకు చాలా ఇష్టం దార్ హై యాహ్ లోన్ బ్యాక్ కరణి హోగీ యాదీ యు సయామ సీమ ఆల్ లోన్ బ్యాక్ నో దిక్కతోం కా సమాన కర్నా పదా సకతా హే ఆప్కే లియే బెహతర్ యాహీ హే కి ఆప్ సమయ రహతే ఆపనీ.

దోస్తోమ్ హమ్ ఉమ్మిద్ కరాటే ఎలా ఉర్ పసంద్ అయ్యా హోగా క్యోంకి ఇ లెటర్ కో పధాకర్ హే చాలా సరే లోగా ఇస్ట్ ప్రాప్త కియా ఇస్త్ట్ ఈ ఆర్టికల్ చదవడం ద్వారా రుణం పొందవచ్చు.

Read Here : What Is Yellow Planet ?

తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

క్యా మొబైల్ సే లోన్ సురక్షితం.
మీ మొబైల్ కోసం ట్రస్ట్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో అందుబాటులో ఉంది మరియు సురక్షితం.

కౌన్-కౌన్ సే ఆప్ సే తురంత్ లోన్ మిల్ జాతా హే.
దేఖా జాయే తో ఆజ్ కే సమయములో బహుత్ సారే ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ మీరు దురంత హీ ప్రాప్త కర సకటే నో ఆప్ దేఖేన్ హైని తెలియజేస్తారు.

మొబైల్ సే లోన్ అందుబాటులో ఉంది.
బిల్కుల్ కేసు లేకుండా గే హామ్ మొబైల్ సే లోన్ సే లోన్ లే రహే హేమ్.

1 thought on “Loan From Mobile – మొబైల్ సే లోన్ కైసే లే”

Leave a Comment