Mutual Fund Meaning – మ్యూచువల్ ఫండ్ క్యా హై

Mutual Fund Meaning : మ్యూచువల్ ఫండ్ క్యా హై : హలో దోస్తోమ్ తో కైసీ హైమ్ ఆప్ లాగ్ క్యా అప్ భీ కాఫీ టైమ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇది ఉంది, లోగోమ్ కోసం క్యోంకి జ్యాదతార్ మ్యూచువల్ ఫండ్ లాగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ గురించి పెద్దగా తెలియదు కాఫీ ప్రయాస్ కరాటే గురించి మరింత తెలుసు,

యదీ ఆప్ భీ కాఫీ సమయా సే యాహీ ప్రయాస్ కర్ రహే హేమ్ టు యాహ్ లెటర్ మీకు తెలియదు ఖై కొంకీ ఈ లేఖలో అజ్ హేం అప్కే లోడేఖే

మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో అనేక సారా పైసా ఇతర ఆస్తులు ఉన్నాయి సారా పైసా నివాస్ కరతీ హై,

అన్ కుక్కు కియై కియు మాట్టు మట్టుక్కుక్కుక్కుక్కుక్కుక్

మ్యూచువల్ ఫండ్ క్యా హై – Mutual Fund Meaning

యాది అపనే సోచ్ లియా వా వా మ్యూచువల్ ఫండ్ సే పైసా కమనా చాహతే వా మ్యూచువల్ ఫండ్ సే పైసా అచ్ఛా మరియు ఆసన్ తారికా వా మ్యూచువల్ ఫండ్ మీరు అసని గురించి చాలా ముఖ్యమైనవిగా భావిస్తారు.

మ్యూచువల్ ఫండ్ ధేర్ సారా పైసా నివేష్ కర్ణ అవసరం లేదు మీ వద్ద ₹500 ఉంది.

అజ్ హమ్ ఆస్ లెక్క జరే అపా బాధానే వాలే హే అజ్ అజ్ హమ్ ఆస్ లేకే అబరే మీరు ఈప హావా మీరు మరియు సెట్టింగ్‌లు భ సాహి ప్రకర్ సే పధాన హోగా మరియు మీరు కూడా మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఉన్నారు.

మ్యూచువల్ ఫండ్ 2024 – హిందీలో మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే ఏమిటి 2024

భారతదేశంలోని చాలా లోగోలు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కోసం చాలా ప్రజాదరణ పొందలేదు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి చాలా ఉత్సుకత ఉంది. మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు.

Mutual Fund Meaning

మ్యూచువల్ ఫండ్ జ్యదతార్ లోగోమ్ సే పైసా ఇకట్టా కరాకే ఫండ్‌లో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కార్డ్ ఉంది, ఈ ఫండ్ ఫండ్ మేనేజర్ ద్వారా జమ చేయబడుతుంది.

జోకి బహుత్ సారే లోగోమ్ యొక్క ద్వార పైసా ఇకత్తా కరాకే బాండ్ షేర్ మార్క్, జిన్ లోగోమ్ నే అపనా పైసా నివేష్ కియా హోటల్‌లో ఉంది హోటల్ అవసరం EC యూనిట్ కో NAV నామ్ దియా గయా హై.

జ్యాదతార్ లాగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో నివేష్‌కు లాగ్ట్ అండ్ ప్రాఫిట్ కో జ్యదాతార్ షేర్ ఉంది, కరతా శేషక్ యహ తయా కరతీ హై కి వహా కితానా జోఖిం ఉతనే కి శక్తి రకటే.

ఏసీ బాత్ పర్ వాపసీ నిర్భర్ కరతీ హై, యది నివేష్ అచ్ఛా పనితీరు రియా యా సక్రియా రూప సే ప్రబంధిత కియా జా సకతా హై, లోప దోస్తోం సక్రియా ప్రాబల్యం తత హీ అధికతై.

అది లేని వారు చాలా మంది జ్యాదా జో క్యోం భార హోతా ఎలా ఉంది హోతా, మ్యూచువల్ ఫండ్ లగాయ గయా పైసా అలగ్-అలగా లోగోం కా హోతా హై,

ప్రతి పెట్టుబడికి ఈ పైస్ కో అలగ్-అలగ్ జగహోం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కరణ ఇస్తెమాల్ యాహి కోషిష్ కర్తా హే కి లగయే గయే పైసే సే ఏ అచ్ఛా మునఫ్ఫా దియా అజకా ఆజా మ్యూచువల్ ఫండ్ జానకరీ హసిల్ హో చుకీ హోగీ.

పెషావర్ ఫండ్ మేనేజర్ కౌన్ ఎలా ఉంది? 2024 – ఒక ప్రొఫెషనల్ ఫండ్ మేనేజర్ ఎవరు 2024

మ్యూచువల్ ఫండ్ మేనేజర్ ఉరి తరహా సే ఫండ్ కో ప్రబంధిత కరణే కాకమ్ పెషావర్ మేనేజర్ షేవర్ ఫండ్ మేనేజర్ ద్వారా ఎలా ఉంది ఖాతా హైలో జ్యదతార్ లోగో పాతది కాదు.

పెషెవర్ ఫండ్ మేనేజర్ కా కామ్ పురి తరహా సే మ్యూచువల్ ఫండ్ కీ దేఖభలా కరణ హోతా నాఫ్ కారకే డెట్.

మ్యూచువల్ ఫండ్ సెబీ పాత్ర ఏమిటి? 2024

మీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో SEBIకి ఏదైనా పాత్ర ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలనుకుంటే, అది  వంటి సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియాచే నియంత్రించబడుతుంది.

యహ్ భీ దేఖ్తా హై కాదు SEBI ద్వారా SEBI ద్వారా SEBI ద్వారా పూరీ తరహా రక్షణ కోసం  లోగోమ్

యాది దేఖా జాయే టు వహా భీ లాంబే సామ్ సే మ్యూచువల్ ఫండ్ భారతదేశంలో ఉంది, అయితే డాతర్ లాగ్ ఇస్కే బేరే మేమ్ ఏ సాహి జనకరీ నో రఖాతే లాగా, జయదాతర్ లోగానా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇప్పుడు రిచ్ క్లాస్ కోసం మాత్రమే.

దేకినా దోస్తోమ్ ఆసా బిలకుల భీ నహీం కో దేశేష్ కో శ కరోట లాభదాయకంగా ఉంటుంది.

తరఫ్ జ్యదాతా లోగోం కా రుజన్ స్టార్ట్ అల్ ఫండ్ బజార్ పడతా హీ జా రహా హై|

మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో కనీస మొత్తం కేవలం ₹500 ఉన్నందున మీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో సులభంగా మీరు బినామీగా ఉండాలి లేదా కేవలం ₹500 మాత్రమే సమర్పించండి.

మ్యూచువల్ ఫండ్స్ (మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రకాలు)
మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్ గురించి చెప్పవచ్చు

మీ జనకరి మ్యూచువల్ ఫండ్ మరియు దూసర ప్రాపర్టీ బేసిస్ కోసం మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు లేదా సిరీస్

మ్యూచల్ ఫండ్ ప్రకారం ఇది ఉంది.

ఎ) మ్యూచువల్ ఫండ్‌ల కొరకు సంరచనకు ఆధారం
ఓపెన్ ఎండెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్
క్లోజ్ ఎండెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్
ఇంటర్వెల్ ఫండ్స్
యః జ్యాదాతర్ లోగోం కో పూర్వ నిర్ధారిత అంతరాలు పర ఫండ్ కొరకు కారొబార్ కి అనుమతులివ్వాలి है.

అవును మీరు అబ తక పతా చల గయా కి మ్యూచువల్ ఫండ్ కితనే ప్రకారము చేయబడ్డాడు

బి) ఎస్టేట్ ఆధారంగా మ్యూచ్యుయల్ ఫండ్స్ ప్రకారం
రుణ నిధులు
లిక్విడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
ఈక్విటీ ఫండ్స్
మనీ మార్కెట్ ఫండ్స్
బ్యాలెన్స్‌డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
ఇన్ ఫండ్స్ అలావా కై ఫండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏ జానే ఫండ్స్ కి కూడా ఉంది.

మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎలా ఉంది? 2024 మ్యూచువల్ ఫండ్ ఒప్పు లేదా తప్పు 2024

యది మీరు కాదు

యది ఆపకే పాస్ మ్యూచల్ ఫండ్ సే జుడీ కోయి జానకరీ హాసిల్ లేదు మీరు లియే సహీ నహీం హో సకతా అప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ మెన్ తభి నివేష్ కరెం టబ్ అప్‌కోమ్ అధిక జానకారి హో.

సబ్సే బెస్ట్ మ్యూచ్యుయల్ ఫండ్ కౌన్ ఎలా ఉంది? 2024

యది హమ్ భారత్ కోసం అచ్చె మ్యూచ్యుయల్ ఫండ్ కి బాత్ కరెం అంటే చాలా మంచిది దా లొగోం యొక్క ద్వార పసంద్ కియే జానే వాలే మ్యూచల్ ఫండ్ 5 ప్రకారం చాలా ఎక్కువ ఆతర్ లోగోం కో ప్రాఫిట్ కరకే హి దేతే ఉంది.

ఎక్సిస్ బ్లూచిప్ ఫండ్
మిరాయే సెట్ లార్జకైప్ ఫండ్
పరాగ్ పరేఖ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇక్విటీ ఫండ్
కోటక్ స్టాండర్డ్ మల్టికైప్ ఫండ్
ఎక్సిస్ మిడక్యాప్ ఫండ్

Read Here : Earn Money in Share Market

ముగింపు – Mutual Fund Meaning

మ్యూచువల్ ఫండ్ క్యా హై మేం జానకారీ ది హే జో కి ఆపకో అబ్ తక సమాజం ఆ చుకీ హోగీ ఎలా ఉంది నేను భారతదేశం లో జ్యాదాతర్ లోగోం కోసం ప్రత్యేక ఫండ్ కోసం బారె మేం కోయి భీ జానకారీ|

ఇసిలియే ఆజ్ హమనే ఈ లేఖ కోసం కేవలం మీ కోసం తయారుచేయబడింది

హమ్ ఉమ్మీద్ కరతే హేం కి హమారే ద్వార లిఖా హువా యః లేఖ ఆపకో జరూర్ పసమ్ ంకి దోస్తోం హమనే పూరీ తరహ సే ఆపకో బతాయా హై కి మ్యూచువల్ ఫండ్ క్యా హై యది ఆపకరో హమ్|

యహ లేఖ పసంద్ అయ్యా ఈ లింక్ కోసం జ్యాద సే జ్యాదా షెయర్ కరనేట్ చెయ్యండి స్తోం కో భీ మ్యూచువల్ ఫండ్ క్యా హై కే బారే మేం సహీ జానకారీ హో సకే.

Leave a Comment