Loan From Mobile – మొబైల్ సే లోన్ కైసే లే

Loan From Mobile

Loan From Mobile : మొబైల్ సే లోన్ కైసే లే: కిసీ భీ బ్యాంక్ సే లోన్ లేనా కోయి ఆసన్ కమ్ నో థా సరి భగదౌద కరణీ పదతీ థా ఆప్తా కరణే ఫర్ స్టాప్ కాఫీ డేస్ తక్ ఇంతజర్ కర్నా హోతా హై. దేఖా జాయే తో అజ్ కే సమయ బహుత్ సారే ఏసే వ్యవసాయం తథా సంఘటన కరనే మేం మదదా లే సాకేతే హైం లేకుండా, … Read more